عنوان خبربه رنگ ریحانه
(شاخه: نو آوري ها)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
پنجشنبه 21 آذر 1392 - 17:28:32

کتاب ریحانه زهره جوادی

قصد ما در این کتاب، کمک به شماست!
کمک به پیشگیری از مشکلات و شاید حل مسائل پیش آمده. اما قبل از وارد شدن به این مباحث، لطفا به این سوالات پاسخ دهید! دخترتان را میشناسید؟! چقدر؟ از علایق او مطلع هستید؟! از تغییراتی که با ورود به دوره بلوغ شروع شده است چه؟ لطفا با خودتان تعارف نکنید! اگر دخترتان را خوب میشناسید پس این دردسرها دیگر چیست؟!

به رنگ ریحانه
نویسنده: سیده زهره جوادی
صاحب امتیاز: سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری مشهد
انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری مشهد)این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.4666 )