عنوان خبرجايگاه حجامت در طب اسلامي و طب سنتي كجاست؟
(شاخه: بادكشها و حجامت)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
پنجشنبه 27 اسفند 1388 - 17:55:50


تمامي بزرگان طب سنتي ايران از حجامت به عنوان يكي از اركان مهم درماني ذكر كرده اند محمد ذكرياي رازي در كتاب  (الحاوي)شيخ الرئيس ابوعلي سينا در كتاب( قانون در طب ) سيد اسماعيل جرجاني در كتاب( ذخيره خوارزمشاهي)  و عقيلي خراساني در كتاب(خلا صه الحكمه في مجمع الجوامع )به شيوه گسترده اي پيرامون حجامت و كاربرد آن در درمان صحبت كرده اند و از حجامت براي درمان بيماريهاي فراگير و مهمي مانند سكته قلبي ،ماليخوليا،سردردهاي ميگرني و بخشي از بيماريهاي پوستي بهره مي گرفته اند.
در اين زمينه بيش از پانصد روايت مطرح است كه در (كتاب حجامت از ديدگاه اسلام) جمع آوري شده است .يكي از مهمترين رواياتي كه در زمينه حجامت در منابع معتبر روايي ذكر شده  و درذيل آيه يك سوره اسري در تفسير الميزان و برخي از تفاسير ديگر آمده است حديث زير ميباشد:
حضرت رسول اكرم (ص)ميفرمايند:  در شب معراج وقتي كه به آسمان هفتم صعود كردم بر هيچ ملكي از ملائك گذر نكردم مگر اينكه گفتند يا محمدحجامت كن و امتت را به حجامت كردن امر بفرما.
این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.9 )