Log directory is not writable - please CHMOD Plugins/log/logs to 777


عنوان خبررویش موهای زاید در صورت
(شاخه: بيماري ها)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
شنبه 14 اسفند 1389 - 07:50:17


رویش موهای زاید در صورت


مو از زواید روغنی است که طبیعت این زواید را به زیر پوست میراند که از مسامات پوست خارج شود و به علت سردی منجمد میگردد و در اول سفید رنگ است و به تدریج در اثر حرارت هوا و مکملات دیگر سیاه میشود، حال اگر سوراخهای پوست به علت زیادی رطوبت بسته شده باشند مو بیرون نمی آید مانند صورت بچه ها،خواجه ها و زنان و اگر مسامات پوست قدری گشاد باشد زواید خون به صورت بخار خارج میشود و منعقد نمیگردد، اما اگر مسامات معتدل باشد زواید خون به صورت مو و فتیله وار خارج میشود؛حال اگر طبیعت زنها میل به حرارت و گرمی نماید چه از طریق تغذیه و یا از طریق ادویه به خصوص که غذا و دواها حاوی اجزای شیمیایی باشند مانند : مرغهایی که توسط هورمون رشد میکنند یا
غذاهایی که با بعضی روغنهای غیر طبیعی چرب میشوند در این صورت در این صورت طبیعت زواید خون آنها را به صورت مو در چهره آنها دفع میکند به خصوص که صورت و قسمتهای بالای بدن از حرارت ویژه ای برخوردار باشند
بوجود آمدن موهای درشت و زاید در صورت
در این بیماری ممکن است موهای صورت بیشتر هم بشوند
این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.774 )