عنوان خبرحجامت تاچه حد جنبه علمي دارد؟
(شاخه: بادكشها و حجامت)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
پنجشنبه 27 اسفند 1388 - 17:53:06


تلاش علمي براي توجيه حجامت ، درجهان شروع شده است و تاليفاتي دراين زمينه منتشرگرديده است .کتابهای حجامت ازدیدگاه اسلام تالیف استاد حسین خیراندیش وطب اسلامی گنجینه سلامتی تالیف دکتر رضا منتظر از تالیفات انتشار یافته در ایران است که نتیجه سالها تلاش همه جانبه محققین ایرانی می باشد . كتاب حجامت يك روش درماني آزموده شده،حاصل پژوهشي است كه آقاي (دكتر يوهان آبله)در كشور آلمان انجام داده است كتاب(cupping therapy)حاصل مطالعات آقاي دكتر(Likay chirali)است كه در كشور امريكا انجام شده است ،مركز تحقيقات طب جايگزين در ايالت نيويورك نيز مشغول فعاليت پيرامون حجامت است .
در كشورچين پيرامون مكانيسم اثرو كاربرد حجامت گرم و خشك مطالعاتي صورت گرفته است در كشور مصر پزشكان متخصص تحقيقاتي را پيرامون اثرحجامت بر بيماريهاي گوناگون منتشر ساخته اند .جمعي از پزشكان كشور سوريه تحقيقاتي را پيرامون حجامت شروع كرده و گزارش اول آنان در كتاب (دوائ العجيب ) منتشر گرديده است .در دانشگاههاي كشور موضوعات متعددي به صورت پايان نامه دكترا تدوين شده است پزشكان و محققان عضو موسسه تحقيقات حجامت ايران نيز در تيم هاي گوناگون پژوهشي سازماندهي شده و درمان بيماريهاي مختلف را با روش حجامت مورد تحقيق قرارداده اند و در اين زمينه اطلاعات ارزشمندي را به دست آورده اند ،گزارش اوليه اين تحقيقات در بيش از چهل مقاله تدوين و در موسسه قابل ارائه مي باشد.
این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.7 )