عنوان خبراولین گردهمایی فعالان طب سنتی اسلامی در خراسان شمالی
(شاخه: اخبار طب سنتی ایران)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
شنبه 13 ارديبهشت 1393 - 12:19:36


اولین گردهمایی فعالان طب سنتی اسلامی در شمال خراسان


اولین گردهمایی فعالان طب سنتی اسلامی خراسان شمالی در روز دوشنبه 1393/02/15 ساعت 16 الی 18 در سال گردهمایی مرکز بهداشت شهرستان شیروان - خیابان امام رضا برگزار می گردد.

این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.4668 )