عنوان خبرجواهر الحكمه ناصري
(شاخه: كتابخانه)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
جمعه 3 تير 1390 - 02:49:13


نام كتاب : جواهر الحكمه ناصري

مولف : ميرزا علي بن زين العابدين همداني

نسخه مادر : تصوير نسخه چاپ سنگي موجود در كتابخانه بنياد دائره المعارف

تاريخ نشر نسخه مادر : 1298 ه.ق.

ديباچه : دكتر محمد مهدي اصفهاني

ناشر : موسسه مطالعات تاريخ پزشكي ، طب اسلامي ومكمل دانشگاه علوم پزشكي ايران

شماره نشر : 39 سنگيجواهر الحكمه ناصري

تاريخ نشر : مرداد ماه 1383

نوبت نشر : يكم

شمارگان : 50 نسخه

تعداد صفحات : 635

زبان كتاب : فارسي

كتاب جواهرالحكمه ، كتابي است گرد آوري شده از منابع اروپايي در زمينه طب داخلي و درنوع خود كتابي جامع و منبعي مورد استناد در زمان تاليف بوده است . اين كتاب در سال 1298 ه .ق. در چاپخانه دارالفنون چاپ شده و سالها مورد استفاده دانشجويان پزشكي بوده است .

نويسنده كتاب مرحوم معتمد الاطباء ميرزا علي بن زين العابدين همداني معروف به ميرزا علي دكتر كه از دانش آموختگان مدرسه دارالفنون بود براي ادامه تحصيلات به فرانسه عزيمت نمود و درسال 1299 به لحاظ شايستگيهاي خود به لقب معتمد الاطباء ملقب گرديده است . وي بعدها به رياست پزشكان و جراحان و داروسازان و مديريت مجلس حفظ الصحه نظامي برگزيده شده است .

در آغازين صفحه كتاب بعد از ديباچه ، تصويري از مجلس درس مولف در مدرسه دارالفنون مشاهده مي شود و پس از آن مقدمه اي كوتاه و سپس فهرست مضامين كتاب آورده شده است و در ادامه ، مطالب كتاب آغاز مي گردد كه در هشت كتاب كه هر كتاب نيز متشكل از ابواب و فصول است ترتيب داده شده و سپس خاتمه كتاب در دو باب ارائه گرديده است و آخرين صفحه نيز به غلط نامه اختصاص دارد . هركتاب از كتب هشتگانه به يك گروه از بيماريها تعلق يافته و پس از توضيح در مورد اعضاي مرتبط با بيماري ، شيوه هاي درماني آن ارائه گرديده است .

ضميمه يا خاتمه كتا ب نيز دربيان يك سري بيماريهاي مختلف با ارائه راه هاي درماني مي باشد . صفحات ابتدايي كتاب اختصاص به يك پيشگفتار ويك مقدمه در ستايش پروردگار و مدح ناصرالدين شاه دارد وسپس با كتاب اول در بيان امراض گردش خون آغاز مي شود.
این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.1385 )