عنوان خبرمجمع الادويه
(شاخه: كتابخانه)
ارسال شده توسط طبيب ايران زمين
جمعه 3 تير 1390 - 02:41:59


نام كتاب : مجمع الادويه

مولف : ميرزا عليرضا خان طبيب

تاريخ تاليف و نشر : بعد از سال 1313 ه.ق.( در دوره مظفر الدين شاه قاجار )

نسخه مادر : نسخه چاپ سنگي موجود در كتابخانه شخصي دكتر محمد مهدي اصفهاني

ناشر : موسسه مطالعات تاريخ پزشكي ، طب اسلامي و مكمل دانشگاه علوم پزشكي ايران

شماره نشر : 45 سنگيمجمع الادويه

تاريخ نشر : ارديبهشت ماه 1384

نوبت نشر : يكم

شمارگان : 100 نسخه

تعداد صفحات : 160

زبان كتاب : فارسي

كتاب مجمع الادويه با يك مقدمه آغاز گرديده كه در آن بعد ازحمد الهي به مدح مظفرالدين شاه قاجار پرداخته و بلافاصله بعد از مقدمه وارد بحث اصلي شده است .

اين كتاب داراي 29 باب است كه در هر باب به ذكر يكي از عناصر و مواد موجود در طبيعت به عنوان دارو پرداخته شده كه هر بابي باتوجه به اولين حرف دارو بر اساس حروف الفباء مرتب گرديده است و در هر باب بعداز ذكر عنوان دارو بابيان تعريف ، منافع و خواص مربوطه ، موارد درماني آن مورد بحث قرار گرفته است .

در انتهاي كتاب نيز يك صفحه به غلط نامه اختصاص يافته كه پايان بخش اين مجموعه دارويي به شمار مي رود .


این خبر از طرف طب سنتی,طب مکمل,گیاهان دارویی,مشاوره طب سنتی,طبیب خراسان
( http://tabib-khorasan.ir/news.php?extend.1380 )